Astrologieblog Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Liz Hathway eigenaar van Astrologieblog (360 degrees Astrology ter Amsterdam) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Algemeen
Om relaties van dienst te kunnen zijn en relaties te kunnen benaderen, legt Liz Hathway de persoonsgegevens vast die relaties zelf aan mij verstrekt hebben, om bijvoorbeeld, op de hoogte te blijven van mijn aktiviteiten. Dit kan zijn:

  1. Aanhef (De heer of mevrouw)
  2. Voornaam, voorletters en achternaam
  3. Adres, Postcode en woonplaats
  4. Telefoonnummer(s)
  5. E-mail adres(sen)

Deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doelen:
– het verzenden van een newsletter
– het afhandelen van een betaling of om materiaal te verzenden
– om de dienstverlening (voornamelijk consulten) te kunnen uitvoeren

Duiding horoscoop
Voor het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen legt Liz Hathway de volgende persoonsgegevens van haar relaties vast:

  1. Voor en Achternaam
  2. Geboortedatum
  3. Geboortetijd
  4. Geboorteplaats

Liz Hathway legt deze gegevens vast en verwerkt deze gegevens omdat deze gegevens bij het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen noodzakelijk zijn.

Liz Hathway verstrekt geen persoonsgegevens van relaties aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de relatie (wat in feite nooit gebeurt), of tenzij wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en andere autoriteiten.

Liz Hathway verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerkt Liz Hathway geen genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens waaruit de gezondheid of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Deze gegevens worden door Liz Hathway bewaard zo lang deze gegevens nodig of van belang kunnen zijn voor de belastingdienst of voor advisering van de relatie. Wat betreft je geboortehoroscoop in mijn softwareprogramma, deze wordt bewaard zolang het nodig is óf totdat ik van je verneem dat het verwijderd moet worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Liz Hathway gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy.

Social Media buttons
Voor het makkelijke delen van berichten, maakt Astrologieblog gebruk van Social Media buttons. De meeste Social Media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de desbetreffende Social Media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ik bewaar geen opnames van readings, na vier weken wordt elke reading van mijn computer en van Google Drive verwijderd. Ik bespreek nooit horoscopen van derden zonder hun expliciete toestemming, bijvoorbeeld in geval van relatie-horoscopen.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (ook al gebeurt dit niet). Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar je te sturen.
Je kunt een verzoek sturen tot correctie of verwijdering sturen naar Liz Hathway: hathway77@hotmail.com, of per post naar – Kraaipanstraat 4a, 1091 PK Amsterdam.

Liz Hathway wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Liz Hathway, neemt de bescherming van alle gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden uitsluitend bewaard en verwerkt (astrologiesoftware) op een computer dus niet op een tablet of mobiel device, usb of in de cloud. Backups van data worden beveiligd. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub contact op met mij: Liz Hathway, tel. 31654721123

Contactgegevens: www.astrologieblog.nl  : Kraaipanstraat 4a, 1091 PK Amsterdam, 31654721123

 

Over Liz Hathway

Liz Hathway is a British born astrologer currently based in Amsterdam. Liz studied astrology at the Kosmos in Amsterdam, at the Faculty of Astrological Studies in London and with well known horary astrology John Frawley. Liz also holds an MA (with distinction) in Cultural Astronomy and Astrology, from the University of Wales, in Lampeter, and was short-listed for the 2016 Alumni Association MA CAA Dissertation Prize.
Dit bericht is geplaatst in Elizabeth Hathway DFAstrolS. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *