Liz Hathway: 2020 Saturnus conjunct Pluto – Overpeinzingen

2020: Saturnus conjunct Pluto… Overpeinzingen

De Saturnus/Pluto conjunctie die in januari 2020 plaatsvindt, is heel belangrijk echter, in 2020 vallen er meerdere conjuncties binnen het sterrenbeeld Steenbok. Ik begin dit artikel met een beknopt astrologisch overzicht zodat we kunnen zien hoe we zijn beland op het punt waar we ons nu bevinden. Daarna, deel ik mijn gedachten, mijn persoonlijke ervaringen met de Saturnus/Pluto conjunctie als transit in mijn eigen horoscoop, en geef ik wat tips en adviezen.

The Big Picture

De conjuncties van Jupiter/Saturnus vinden elke 20 jaar plaats en vallen gedurende een periode van ongeveer 240 jaar binnen hetzelfde element. Op 17 juli 1802 verplaatsten de Jupiter/Saturnus conjuncties zich van vuur, naar aarde. In vele opzichten is 2020 het hoogtepunt van een reis die met die zogenaamde ‘maverick conjunction’ van 1802 in 5 ⁰7’ Maagd begon. Echter, het aarde ’tijdperk’ is voorbij.

De laatste tweehonderd jaar is de mensheid steeds meer aan de materiëe wereld gebonden. Onder de auspiciën van de lange reeks Jupiter/Saturnus conjuncties in aarde hebben we de materiële wereld doorgrond, maar bevinden ons nu in een situatie waar de wereld zuiver uit materie bestaat en door materie omgeven wordt. Zoals Nietzsche schreef, ‘God is dood’. Winst is de nieuwe religie. Gelukkig voor ons en voor de aarde hangt er verandering in de lucht. Men zegt dat het donkerste uur altijd voor zonsopgang is, welnu met Saturnus en Pluto in Steenbok put ik hoop uit deze gedachte. De 1980 conjunctie van Jupiter/Saturnus in 9⁰29’ Weegschaal kondigde een overgang van element aan. Met de 21 december 2020 Jupiter/Saturnus conjunctie in 0 graden 29’ Waterman wordt de overgang bezegeld.

Maar laat ons terugkeren naar de 20e eeuw. De ingres van Neptunus in Steenbok in 1984 diende het neo-liberale gedachtengoed van Magaret Thatcher en Ronald Reagan. De neo-liberale boodschap leek eenvoudig: wat een mens hoort te doen is succes nastreven en vooral veel geld verdienen, lekker rijk worden. Niet liefde maar geld werd de maat voor succes. The American Dream werd mooi ingepakt: iedereen die hard genoeg werkte, kon miljonair worden!! In 1989 stonden Saturnus /Neptunus conjunct Steenboken in 1993 Uranus/Neptunus. De muur viel, het internet arriveerde, maar totdat Pluto in Steenbok kwam te staan in 2008 bleef een grote crisis uit. Toen Pluto in Steenbok kwam legde hij vrijwel meteen het hele systeem bloot. De val van Lehman Brothers – het grootse faillissement uit de geschiedenis – gaf het startschot voor de grote banken-, krediet- en financiële crisis. De Neptuniaanse neo-liberale droom bleek een leugen te zijn. In de zgn. ‘gig-economie’ die sinds 2008 is ontstaan, kan een mens keihard werken en amper het hoofd boven water houden, voedselbanken hebben wachtlijsten, pensioenen worden verkwanseld, ziektekosten rijzen de pan uit en het aantal mensen zonder dak boven het hoofd – ook in Nederland – groeit. Hier zie ik het teken Kreeft weerspiegeld – het teken dat opposiet Steenbok staat. Het is vooral de basiszekerheid van miljoenen mensen die in het geding is gekomen. Het is angst en onrust vanuit de buik (Kreeft) die achter Brexit schuilgaat, achter Trump, achter de opmars van extreem rechts en ga zo maar door. Pluto in Steenbok heeft met het zaligmakend Neptuniaanse model van de vrije markt korte metten gemaakt.

Na zijn conjunctie met Pluto in januari, komt Saturnus in Waterman te staan. Vanaf dat moment loopt Saturnus vooruit op Pluto, vereffent als het ware de weg. Op 23 maart 2023 stapt Pluto Waterman binnen, waarna er langzaam maar zeker een nieuw ‘collectief’ bewustzijn zal ontstaan. De Bastille werd bestormd met Pluto in Waterman en de Franse Koning verloor zijn hoofd. Mensen die niets te verliezen hebben, vinden steun bij elkaar en kunnen samen rare sprongen maken. Gemeenschapszin, gelijkheid en rechtvaardigheid zullen belangrijke thema’s worden met Pluto in Waterman en privileges, voorrecht en afkomst zullen veel meer ter discussie worden gesteld dan nu het geval is. Bedrijven die slagen zullen meer oog voor het welzijn van hun werknemers hebben en niet alleen maar aan de winst voor de aandeelhouders denken.

De reeks conjuncties van 2020

Een conjunctie signaleert het begin van een nieuwe cyclus en in 2020 komen niet alleen Saturnus/Pluto bij elkaar in Steenbok, maar ook Mars/Jupiter, Mars/ Pluto en Jupiter/Pluto (3x). Een conjunctie is een aspect van nul, 0 graden, de cirkel heeft geen begin en geen einde. Het symboliseert de eenheid van waaruit alles is geboren. Ik zie deze groep planeten als een soort ‘creative edge’. Zo’n ‘creative edge’ vind je bijvoorbeeld langs de ‘kustlijn’, waar zee, land en hemel bij elkaar komen en drie totaal verschillende werelden elkaar ontmoeten. Langs de kustlijn wemelt het van het leven en het geheel is veel meer dan de som der delen. Ik zie deze conjuncties ook als een waterval, waar hoog en laag elkaar ontmoeten en een krachtig energieveld ontstaat waar veel potentie in zit.

Het afgebeelde overzicht van 2020 vanuit het perspectief van de Steenbok laat zien dat vooral de laatste decan van het teken benadrukt wordt. Mensen met planeten in de graden van de hoofdtekens krijgen als het ware de volle laag (en met Zon op 25⁰42’ Steenbok/Maan op 23⁰25’ Kreeft/Mars op 22⁰29’ Ram val ik zelf in de prijzen).

12 januari 2020 Saturnus conjunct Pluto 22⁰46’ Steenbok

17 februari 2020 Mars ingres Steenbok

20 maart 2020 Mars conjunct Jupiter 22⁰49’ Steenbok

23 maart 2020 Mars conjunct Pluto 24⁰43’ Steenbok

23 maart 2020 Saturnus -> Waterman

5 april 2020 Jupiter conjunct Pluto 24⁰53’ Steenbok

30 juni 2020 Jupiter conjunct Pluto 24⁰06’ Steenbok

1 juli 2020 Saturnus -> Steenbok

12 november 2020 Jupiter conjunct Pluto in 22⁰51’ – met Saturnus op dat moment in   26⁰56’ Steenbok

Als meest snel bewegende planeet speelt Mars in 2020 een belangrijke rol: hij is als het ware de gangmaker/onruststoker. Mars is de traditionele heerser van Schorpioen en staat verhoogd in Steenbok. Pluto, de moderne heerser van Schorpioen, heeft een sterke affiniteit met Mars en wordt ook de hogere octaaf van Mars genoemd. De ijzeren discipline, sterke wil en het doorzettingsvermogen van Mars in Steenbok mengt zich met de diepgravende, transformerende kracht van Pluto. Deze twee samen geven moed en kunnen diepe veranderingsprocessen op gang brengen. Als we Mars/Pluto/Jupiter naar het wereldtoneel verplaatsen, dan krijgt het een militaristisch gevoel. Mars is de vechtende hand van de Zon en heeft o.a. met het leger te maken. Deze reeks conjuncties halen het onderste steen naar boven. Het zijn straatvechters en deze planetaire cocktail kan behoorlijk oorlogszuchtig maken. In 2020 zullen de onderlinge machtsverhoudingen op scherp staan. Landen waar we aan kunnen denken zijn Israël, Palestina, India, Pakistan, landen die onder de Saturnus/Pluto conjunctie in Leeuw in 1948 geboren zijn en daardoor sterk met deze cyclus resoneren. We kunnen ook aan Saoedi Arabië denken, die de Ascendant op 26⁰ Steenbok heeft, of aan de VS met haar Mercurius in 24⁰ Kreeft, Vladimir Putin met Mercurius op 24⁰ Weegschaal en China met Jupiter op 23⁰ Steenbok en ga zo maar door…

Terwijl Mars en Saturnus op hun plek in Steenbok staan, staat Jupiter in val. In Steenbok wordt het grensverleggende, geestverruimende karakter van Jupiter vooral op de materiële wereld gericht en toegespitst. Het is een nogal ambitieuze plaatsing voor Jupiter. De VS met haar Boogschutter Ascendant heeft een sterke affiniteit met Jupiter en in 2020 zijn er verkiezingen in de VS. De allerlaatste Jupiter/Pluto conjunctie vindt plaats op 12 november, daags na de verkiezingen. Alles draait om de uitkomst. En de principes? Duh! De houding is eenvoudig: ‘in it to win it’, koste wat het kost. Het prijskaartje dat aan deze verkiezingen hangt zal astronomisch zijn. Onder deze planetaire omstandigheden vind ik het heel moeilijk om een vrouw in de race naar het Witte Huis voor te stellen. 2020 wordt een keihard jaar, het wordt echt hard tegen hard. Het wordt een slopende strijd met schokkende onthullingen, en ‘dirty tricks’.

De transits en de individuele horoscoop

Ik ben van mening dat de beste manier om de toekomst te voorspellen is, door haar zelf te creëren. Ik zie het als mijn taak om een geschikte container voor de opkomende transits te maken, dit doe ik o.a. door Saturnus/Pluto workshops te geven. Het klinkt mooi, maar met meer dan 30 jaar ervaring als praktiserende astroloog accepteer ik dat je niet altijd met Saturnus en Pluto kan onderhandelen. De Saturnus/Pluto conjunctie valt bij mij in het derde huis conjunct mijn Zon en opposiet de Maan in het negende huis (het huis van dromen en visies). Vorig jaar is bij mijn zus de diagnose terminale kanker gesteld. Kort nadat ik het nieuws hoorde, kreeg ik een angstaanjagende droom.

De Droom

Ik en mijn twee jaar oudere zus bevonden ons in een enorm wijds geel/grijs, stoffig, vrijwel verlaten landschap. In de verte zag ik twee figuren met rugzakken. Zij strompelden voort naar iets wat op de afgebeelde Ziggurat leek, maar die in mijn droom hoger was. De figuren probeerden de Ziggurat te klimmen. Terwijl ik keek, vielen ze allebei achterover naar beneden. Ik besefte dat mijn zus en ik ook klommen. Het was een steile heuvel, maar de grond onder onze voeten was schraal en ik werd bang – mijn zus niet. Ik wilde de klim niet maken. Zij klom voorop en riep steeds ‘come on’, en ik klom uiteindelijk toch mee. Eenmaal boven, was er een opening, het was alsof er een gat in de hemel ontstond waar een verblindend licht uit stroomde, mijn zus bukte en ging door deze opening heen en moedigde mij aan om haar te volgen. Ik twijfelde, voelde enorme weerstand, wilde niet en werd wakker. De Steenbok archetypen springen er uit en gevoelsmatig blijft deze droom bij mij hangen. Wat we ook doen, ongeacht hoe hoog we klimmen of wat we bereiken, Magere Hein (Saturnus) weet ons te vinden.

Echter, Pluto reikt verder dan de grens van de dood. Als Saturnus de dood is, dan is Pluto het hiernamaals ! Met Pluto dalen we ook af naar de onderwereld, naar de zogenaamde katabasis, waar we de taboe kunnen opzoeken en hopelijk kunnen doorbreken. In de katabasis komen we onze geheimen tegen, onze toxic gevoelens, onze verstopte angsten en onzekerheden en wat we graag willen begraven of onderdrukt willen houden. Door de reis naar de onderwereld (of de sjamanistische benedenwereld) te maken, kunnen we een proces in gang zetten dat uiteindelijk de onderdrukte kracht die vast zit in creativiteit om kan zetten. De droom, de schaduw van dood die boven het hoofd van mijn zus hangt heeft diep in mijn ziel veel in beweging gezet. Saturnus/Pluto staan ook opposiet mijn Maan in Kreeft, en de hele issue van familie, wat dat voor mij betekent, wordt opnieuw onderzocht. In 2019 heb ik meerdere sjamanisme workshops in London gevolgd, waaronder de  module ‘shamanism, dying and beyond’. Ik wil de gevoelens die de droom in mij aanwakkerden onderzoeken en mijn eigen Saturnus/Pluto-reis vormgeven. Saturnus/Pluto gaan diep en wie aan de oppervlakte blijft, doet zichzelf tekort. De tijd is rijp voor diepgaande gesprekken, voor intens beleefde, zinvolle ervaringen. De materie moet bezield worden!

Als astrologen is het onze taak om onze cliënten alert te maken op de kracht die deze conjunctie in zich heeft, om ze alert te maken op de mogelijkheid om openingen te vinden waardoor ze in verbinding met het eigen onderbewuste kunnen komen en zelfgenezing kunnen bewerkstelligen. Volgens Howard Sasportas, in de Gods of Change, zouden mensen die transits van de buitenplaneten op de persoonlijke planeten meemaken, zich deze drie belangrijke vragen moeten stellen:

• Wat probeert te ontstaan of geboren te worden ?

• Welke archetype probeert het Zelf te manifesteren ?

• Wat is de volgende stap voor deze persoon ? Wat probeert het Zelf te laten gebeuren?

Als we op ons innerlijk afgestemd zijn, op onze dromen letten, onze ingevingen, enz. weten we vast wel wat het antwoord op deze vragen is en weten we ook wat noodzakelijker wijs moet gebeuren. We zullen weten welke actie we moeten ondernemen om de volgende stap in onze ontwikkeling te maken. Ik zie deze transit als een ‘once in a life time chance’. Pak het aan.

De horoscoop: Saturnus conjunct Pluto, 12 januari 2020

©Liz Hathway, Master of Arts in Cultural Astronomy and Astrology, DFAstrolS, Qualified Horary Craftswoman

Dit artikel verscheen in de herfst editie van de ASAScoop – het tijdschrift van astrologie beroepsvereniging ASAS.

Over Liz Hathway

Liz Hathway is a British born astrologer currently based in Amsterdam. Liz studied astrology at the Kosmos in Amsterdam, at the Faculty of Astrological Studies in London and with well known horary astrology John Frawley. Liz also holds an MA (with distinction) in Cultural Astronomy and Astrology, from the University of Wales, in Lampeter, and was short-listed for the 2016 Alumni Association MA CAA Dissertation Prize.
Dit bericht is geplaatst in mundane astrologie en getagd, , , . Bookmark de permalink.

8 Reacties op Liz Hathway: 2020 Saturnus conjunct Pluto – Overpeinzingen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *