Pluto in Waterman: Tegen Heilige Huizen Schoppen (deel 1)

Dit artikel verscheen eind vorig jaar in de Hajefa Astrologische Agenda Nederland 2023.

Als Pluto Steenbok verlaat, passeert hij vijf keer het 0° Waterman: op 23 maart en 11 juni 2023, op 21 januari, 2 september en 19 november 2024. Één maand na zijn eerste ingress en voorafgaand aan zijn retrograde periode in april 2023, staat Pluto in 0° Waterman stil. In feite blijft Pluto gedurende drie maanden in nul graden Waterman hangen. Gezien het feit dat de Jupiter/Saturnus conjunctie van 21 december 2020, ook op 0° Waterman viel, bezegelt Pluto met deze ‘long crossing’ de definitieve overgang van de Jupiter/Saturnus conjuncties van aarde naar lucht en brengt het Watermantijdperk een stuk dichterbij. Uiteraard, wordt deze tekentransitie heel belangrijk voor mensen met radix planeten of hoekhuizen, in de laatste 3 graden van de Steenbok, tussen 0-3 graden Waterman en die radix planeten in oppositie of vierkant met de transiterende Pluto hebben. Deze mensen krijgen een diepe, grondige, maar ook reinigende Pluto transit. Pluto zoekt altijd naar onze zwakke plekken en maakt korte metten met schijnzekerheden, zodoende brengt hij ons opnieuw in verbinding met onze eigen ware essentie, en krijgt de ziel/het zelf de kans om te groeien.

In de periode tussen de Jupiter/Saturnus conjunctie in december 2020 en nu is er heel veel gebeurd. De covidpandemie, die enerzijds als een collectieve trauma kan worden gezien, diende ook als een middel om de maatschappelijke transitie van aarde naar lucht te bespoedigen. We kregen een spoedcursus in het online leven. De euro, de ‘cash in hand’ die ook de aarde symboliseert, lijkt steeds meer tot het verleden te behoren. In Amsterdam, is contant geld vrijwel uit het straatbeeld verdwenen, overal kom je ‘alleen pin’ borden tegen, dit terwijl met Pluto in Waterman – het risico van hacks op vitale infrastructuur en cybercrime hoger dan ooit zal zijn. We hebben een ‘Plan B’nodig en het is belangrijk om cash in de circulatie te houden.

Steenbok & Waterman: Het maatschappelijke belang van de laatste graden van de Steenbok

Als we over Pluto in Waterman nadenken, dan moeten we ook Pluto in Steenbok in acht nemen. In het oude Ptolemaeïsche systeem delen Steenbok en Waterman Saturnus als tekenheerser en beide tekens hebben – ieder op zijn eigen unieke manier -met politieke en maatschappelijke thema’s te maken. Omdat Steenbok en Waterman aan elkaar grenzen is er ook sprake van nabuurschap.

De Waterman, Thomas Paine, die als de theoretische vaandeldrager van de Amerikaanse vrijheidstrijd (1775-1783) wordt gezien, publiceerde op 10 januari 1776 (Pluto in 27 ° 51 Steenbok) zijn pamflet Common Sense. Deze publicatie gaf richting aan het politieke denken van de natie in wording. Met Pluto in Waterman ging Paine naar Frankrijk, waar de revolutie in volle gang was. Daar pleitte hij voor het leven van de koning en is zelf bijna onder de hakbijl geland. Een andere Waterman die zijn stem liet horen met Pluto eind Steenbok, is de filosoof Adam Smith. In zijn boek ‘De Rijkdom der Naties’ gepubliceerd op 9 maart 1776, legde Smith de principes van de vrijemarkteconomie vast. Smith’s ideeën over rijkdom, over de ‘onzichtbare hand’ (Pluto) die ervoor zorgt dat markten zonder overheidsingrijpen zichzelf kunnen regelen, waren ten tijde van de Industriële Revolutie heel belangrijk, maar zijn ook vandaag de dag relevant en herkenbaar. Mijns inziens, geeft Pluto in Steenbok vorm (Steenbok/Saturnus) aan radicaal nieuwe politieke en filosofische ideeën. Het is de taak van Pluto in Waterman -als stichter van utopieën (Waterman/Saturnus) om deze ideeën in de maatschappij uit te voeren. Waterman zoekt naar gelijkgestemden en heeft minder eerbied voor het gezag van kerk, vorstenhuizen en het oude systeem dan de Steenbok. In zijn denken kan de Waterman extreem zijn. Hij is bereid om tegen heilige huizen te schoppen. Een koning meer of minder? Mwah!
 De bekende Duitse astroloog Reinhold Ebertin (1901-1988) schreef, “Pluto’s overgang van het ene teken naar het andere heeft te maken met grote omwentelingen in de ‘focus of power’ binnen de maatschappij. Pluto geeft het gebied aan dat het meest rijp is voor grote transformatie.” Dus de vraag is, wat legt Pluto in Waterman bloot en wat is rijp voor transformatie ? 

De snelle ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie, het gebruik van  algoritmes onder andere door politie en overheid roepen vragen op. Wat gebeurt er met onze persoonlijke data? Hoe ziet onze digital voetafdruk eruit en hoe kunnen we onze online identiteit (Leeuw) beschermen? Vorig jaar was er een explosieve stijging in datalekken door cyberaanvallen en telkens weer blijkt dat instanties/bedrijven niet in staat zijn om zorgvulding met onze prive data om te gaan. In feite, onder Pluto in Steenbok lijkt het alsof er een omkering van onze normen en waarden heeft plaatsgevonden. In de laatste jaren worden het internet, het dark web, en sociale media met complottheorieën overspoeld. De waarheid is een slagveld geworden, en bestaat het feitelijk niet meer. Ieder bepaalt – met een beetje hulp van Google – de waarheid voor zichzelf. Het fenomeen Donald Trump is een katalysator in dit proces geweest. De bestorming van het Capitool doet mij denken aan de roerige periode voorafgaande aan de Amerikaanse Onafhankelijkheids Oorlog (Pluto eind Steenbok). In feite gaf Trump toestemming aan zijn aanhang om alle opgekropte emoties (de negatieve kant van Kreeft als tegenpool van Steenbok) te tonen met voor de democratie, angstaanjagende gevolgen. Trump zit niet meer in het Witte Huis – maar de energie, die boze onderbuik gevoelens die hij opgeroepen heeft sluimert, is althans niet verdwenen. Dat vrouwen in de VS in juni 2022 hun recht op abortus verliezen slaat terug op het presidentschap van Trump en houdt direct verband met een voor de VS ‘toxische’ Plutoterugkeer. De Roe vs Wade-uitspraak beroept zich op de Amerikaanse grondwet (specifiek het vierde ammendement) geschreven in de achttiende eeuw met Pluto in Waterman! Het feit dat deze negen rechters het leven van miljoenen vrouwen mogen bepalen, terwijl er een meerderheid in de VS vóór abortus is, is ondemocratisch. Maar wat volgt? Het schrappen van het homohuwelijk, het verbieden van contraceptie, een klopjacht op astrologen? Als het hof doorgaat met de klok op deze manier terug te draaien, zal de aanloop naar de Plutotransit over de VS Maan in Waterman in de horoscoop van de Verenigde Staten in 2041 erg dramatisch zijn. De problemen in de VS stapelen zich op, en als ik door een astrologische lens naar het toekomstperspectief van het land kijk, word ik er niet vrolijk van. Mijns inziens behoort een tweede burgeroorlog echt tot de mogelijkheden. De weerstand tegen de seculaire liberale samenleving die met de Uranus/Plutoconjuncties in Maagd halverwege de jaren zestig verband houdt, heeft het Christelijke fundamentalisme in de VS een nieuw elan gegeven.  Als je het hoge vuurwapenbezit en de rassenongelijkheid hierbij betrekt, dan krijg je een explosieve cocktail. Hoe kwetsbaarder de democratie in de VS wordt, hoe kwetsbaarder onze eigen democratieën ook worden. Ik denk aan het Engelse gezegde: ‘When the US catches a cold, the whole world sneezes’.

In deel 2: Pluto in Waterman en maatschappelijke onrust
 

Liz Hathway Astrologer

Over Liz Hathway

Liz Hathway is a British born astrologer currently based in Amsterdam. Liz studied astrology at the Kosmos in Amsterdam, at the Faculty of Astrological Studies in London and with well known horary astrology John Frawley. Liz also holds an MA (with distinction) in Cultural Astronomy and Astrology, from the University of Wales, in Lampeter, and was short-listed for the 2016 Alumni Association MA CAA Dissertation Prize.
Dit bericht is geplaatst in mundane astrologie, Uncategorized en getagd, , , . Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *