Pluto in Waterman: Tegen Heilige Huizen Schoppen (deel 2)

Het volledige artikel verscheen (herfst 2022) in de Astrologische Agenda Nederland 2023 (Uitgevrij Hajefa)

Pluto’s Overgang

De bekende Duitse astroloog Reinhold Ebertin (1901-1988) schreef, “Pluto’s overgang van het ene teken naar het andere heeft te maken met grote omwentelingen in de ‘focus of power’ binnen de maatschappij. Pluto geeft het gebied aan dat het meest rijp is voor grote transformatie.” Dus de vraag is, wat legt Pluto in Waterman bloot en wat is rijp voor transformatie ?

De snelle ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie, het gebruik van algoritmes onder andere door politie en overheid roepen vragen op. Wat gebeurt er met onze persoonlijke data? Hoe ziet onze digital voetafdruk eruit en hoe kunnen we onze online identiteit (Leeuw) beschermen? Vorig jaar was er een explosieve stijging in datalekken door cyberaanvallen en telkens weer blijkt dat instanties/bedrijven niet in staat zijn om zorgvulding met onze prive data om te gaan. In feite, onder Pluto in Steenbok lijkt het alsof er een omkering van onze normen en waarden heeft plaatsgevonden. In de laatste jaren worden het internet, het dark web, en sociale media met complottheorieën overspoeld. De waarheid is een slagveld geworden, en bestaat het feitelijk niet meer. Ieder bepaalt – met een beetje hulp van Google – de waarheid voor zichzelf. Het fenomeen Donald Trump is een katalysator in dit proces geweest. De bestorming van het Capitool doet mij denken aan de roerige periode voorafgaande aan de Amerikaanse Onafhankelijkheids Oorlog (Pluto eind Steenbok). In feite gaf Trump toestemming aan zijn aanhang om alle opgekropte emoties (de negatieve kant van Kreeft als tegenpool van Steenbok) te tonen met voor het democratie, angstaanjagende gevolgen. Trump zit niet meer in het Witte Huis – maar de energie, die boze onderbuik gevoelens die hij opgeroepen heeft sluimert, is althans niet verdwenen. Dat in juni 2022 het Amerikaanse Hooggerechtshof het federale recht op abortus terugdraaide, slaat terug op het presidentschap van Trump en houdt direct verband met een voor de VS ‘toxische’ Plutoterugkeer.De Roe vs Wade -uitspraak beroept zich op de Amerikaanse grondwet (specifiek het vierde ammendement) geschreven in de achttiende eeuw met Pluto in Waterman! Het feit dat negen rechters het leven van miljoenen vrouwen mogen bepalen, terwijl er een meerderheid in de VS vóór abortus is, is ondemocratisch. Maar wat volgt? Het schrappen van het homohuwelijk, het verbieden van contraceptie, een klopjacht op astrologen? Als het Hof doorgaat met de klok op deze manier terug te draaien, zal de aanloop naar de Plutotransit over de VS Maan in Waterman in 2041 erg dramatisch zijn. De problemen in de VS stapelen zich op, en als ik door een astrologische lens naar het toekomstperspectief van het land kijk, word ik er niet vrolijk van. Mijns inziens behoort een tweede burgeroorlog echt tot de mogelijkheden. De weerstand tegen de seculaire liberale samenleving die met de Uranus/Pluto conjuncties in Maagd halverwege de jaren zestig verband houdt, heeft het Christelijke fundamentalisme in de VS een nieuw elan gegeven. Als je het hoge vuurwapenbezit en de rassenongelijkheid hierbij betrekt, dan krijg je een explosieve cocktail. Hoe kwetsbaarder democratie in de VS wordt, hoe kwetsbaarder onze eigen democratieën ook worden. Ik denk aan het engels gezegde: ‘When the US catches a cold, the whole world sneezes’.

Pluto in Waterman kan tot maatschappelijke onrust leiden

Protesterende boeren, boze huiseigenaren in Groningen, waar dan ook ter wereld zal de spanning tussen het volk en de elites toenemen. Onder Pluto in Steenbok is de inkomensongelijkheid, de kloof tussen de rijken en de armen, de haves en have-nots, enorm gestegen. Door zijn elliptische baan om de Zon, blijft Pluto langer in Waterman dan in Steenbok, en hij krijgt meer tijd om z’n werk te doen. Pluto in Waterman kan het politieke systeem radicaal transformeren. Het gemeenschap (onze ‘tribe’) wordt belangrijk en door met anderen samen te werken in de vorm van onder andere ‘direct democratie’ kunnen burgers meer invloed op de besluitvorming uitoefenen. Sociale bewegingen zoals de in Amsterdam opgericht ‘WOON’ -die protest tegen de verkoop van sociale huurwoningen en gentrificatie in de stad organiseert – krijgen meer lucht en ruimte. In feite hunkeren we naar nieuwe ideeën. In het gunstigste geval wordt de stem van het volk gehoord en worden er meer mensen bij het politieke proces betrokken. Welzijn, geluk, vrijheid en het recht op zelfontplooing (de positieve kan van Leeuw) worden als belangrijk gezien. Het ‘basisinkomen’ voor iedereen wordt serieus overwogen. De Jupiter/Saturnusconjuncties vallen de komende tweehonderd jaar in luchttekens, wat betekent dat de traditionele symbolen van rijkdom (eigendom/aarde) hun status verliezen. Als het Watermantijdperk goed op gang komt, verliezen pracht en praal hun glans. Wat als belangrijk wordt gezien is: schone lucht en water, welvaart voor meer mensen en goede internationale samenwerking zodat we de grote problemen kunnen oplossen.

Doe wat ik zeg, niet wat ik doe

Pluto in Steenbok heeft veel hypocrisie blootgelegd. Een goed voorbeeld hiervan is Boris Johnson, No. 10 en het zogenaamde ‘Partygate’-schandaal. Met Pluto in Waterman, worden mensen zich bewust van de rol die privilege (Leeuw) in het levensloop speelt. Dat een elite de regels bepaalt die ze zelf niet volgen wordt niet getolereerd.

Huidskleur, geslacht, afkomst; een baby kan niet bepalen waar zijn of haar wieg staat. Om meer maatschappelijke draagvlak te vinden, moeten we de Leeuwkant van de Waterman-as positief inzetten. Ongeacht waar je wieg staat, kan talent beter gezien, gekoesterd en gewaardeerd worden. Onder Pluto in Watermaan wordt het (h)erkennen van de voordelen van de meegekregen voorrechten bespreekbaar. Pluto maakt zichtbaar, brengt naar het licht met transformatie als einddoel. Het feit dat steeds studenten een enorme studieschuld hebben en dat minder jonge mensen de kans krijgen om een eigen huis te kopen is zorgwekkend. De explosieve stijging in de waarde van vastgoed (Pluto in Steenbok) is gekoppeld aan de frustratie onder deze groep. Zonder aspiraties haken mensen af. Met Pluto in Steenbok is het vertrouwen in de politiek en in de overheid drastisch gedaald en de afstand tussen burger en overheid groeit. Het onstaan en de flinke groei van voedselbanken (negatieve kant van Kreeft) is een trieste erfenis van Pluto in Steenbok.

Deel 3: Pluto in Waterman – tegen heilige huizen schoppen (Internethervormingen) volgt. Wil je deel 1 lezen? Klik hier

Liz Hathway Master of Arts in Cultural Astronomy and Astrology (with distinction), DFAstrols, Qualified Horary Craftswoman (Frawley School).

Over Liz Hathway

Liz Hathway is a British born astrologer currently based in Amsterdam. Liz studied astrology at the Kosmos in Amsterdam, at the Faculty of Astrological Studies in London and with well known horary astrology John Frawley. Liz also holds an MA (with distinction) in Cultural Astronomy and Astrology, from the University of Wales, in Lampeter, and was short-listed for the 2016 Alumni Association MA CAA Dissertation Prize.
Dit bericht is geplaatst in mundane astrologie, Uncategorized en getagd, . Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *